การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการเงิน วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
ประจำปีการศึกษา 2563
คณะกรรมการประเมินฯ
1. ดร.จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสร์ อินทรพาณิชย์ กรรมการ
3. ดร.ภัทรขวัญ พิลางาม กรรมการและเลขานุการ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ด้วยระบบ VDO Conference

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *